Akschonen: Mehrsprakige Oortsschiller

De Sleswig-Holsteensche Heimatbund hett op Vörslag vun den Heimat- un Börgervereen Glinn de Lannsregeren beedt, mehrsprakige Oortsschiller in Sleswig-Holsteen totolaten. De Lannsregeren hett denn de Kommunen Verlööf geven, so'n Schiller optostellen. De Fehrs-Gill hett den Opdrag kregen, en hoochdüütsch-plattdüütsche Oortsnaamslist to schrieven. De Plattdüütschen schullen ehr Kommunen vörslaan, dat to doon. Hier findt Jüm:

De sleswig-holsteenschen Plattdüütschen sünd opropen, sik de Oortsnaamslist antokieken un uns Henwiesen to geven, wenn dat wat to verbetern or noch dortotoschrieven gifft.

De Fehrs-Gill hett ok holpen, as de Hamborger Börgerschop beslaten hett, ok Stadtdelen twesprakig uttowiesen. Se hett ok en hoochdüütsch-plattdüütsche Stadtdeellist opstellt:

 

 

 

Datenschutzhinweise